Linux Mint 18.1 (Ubuntu): Polskie znaki i klawiatura UK.

full

 

 

Zanim zaczniesz – pamiętaj skopiować gdzieś oryginalne pliki, choćby po to aby było łatwiej przywrócić stan sprzed zmian.

 

Celem przedstawionego układu klawiatury jest jak najmniejsza ingerencja w układ klawiatury ‘UK’ i  zgodność nadruku klawiszy z tym co się pisze.

Możliwe że ten sposób zadziała [może nawet  na każdym Linuksie], jednak robisz to na własną odpowiedzialność.

Są trzy opcje: trudna, trudniejsza i łatwa z zastąpieniem plików. Efekt:

https://goo.gl/photos/p7c5MLdreYsqQa5Y6

 1. Trudna
 • do otwarcia pliku z ustawieniami, trzeba wpisać w terminalu
sudo gedit

lub

sudo xed

wcisnąć enter. gedit i xed to proste programy tekstowe w Linux-ie.

Jeden z nich posłuży do zmiany tekstu w plikach konfiguracyjnych do klawiatury. Pracowałem na tym pierwszym.

przechodzę do lokalizacji zaznaczonej na czerwono

/usr/share/X11/xkb/symbols

przeciągam plik gb na edytor tekstu gedit – otworzy się plik tekstowy.

Zaznaczam cały tekst z tego linku [gistfile1.txt ] i kopiuję na miejsce tekstu, który jest w pliku gb [poprzedni tekst trzeba skasować]

Aby odwrócić zmiany trzeba skasować linie 4 do 47  [włącznie]

W opcji ‘Keyboard‘ >> ‘Layout‘ po dodaniu ‘English (UK)‘ domyślnie ustawią się polskie ogonki.

Powinno działać bez restartu. Ewentualnie trzeba usunąć i ponownie dodać język ‘English (UK)‘.

pod klawiszem 2 będzie ” ² ⅛

3£ ³

4$  €¼

koło klawisza enter będą @ i #  

r© R ®

tT ™ ß

.> ÷ ≥

,< × ≤

fF Æ æ


2)      Wersja trudniejsza. Trzeba   wyedytować kilka plików – zysk to:

w menu pojawi się  wybór ‘English (UK + Polski)‘ no i możliwość powrotu do oryginalnego ustawienia ‘English (UK)‘ bezpośrednio z ustawień Linuksa

(edycja odbywa się jak w punkcie 1 – przez przeciąganie plików na otwarte okno programu gedit)

Tak więc: 2 pliki w folderze rules [base.lst & evdev.lst] muszą mieć dodaną →linię←

  pol             gb: English (UK + Polski)

+  pliki z rozszerzeniem xml  [ base.xmlevdev.xml] muszą mieć dodane →linie←

Ponadto – tekst w pliku gb [ten sam plik co w punkcie 1 ], musi być zastąpiony przez kod pod tym linkiem.

Po zakończonej operacji musi się pojawić opcja jak na tym zrzucie ekranu.

Powinno działać bez restartu. Trzeba dodać język ‘English (UK + Polski)‘.


3. Jeśli ktoś chce zastąpić pliki bezpośrednio:

paczka gotowych plików

Wystarczy otworzyć plik docelowy za pomocą opcji ROOT jak na załączonym obrazku i skopiować moje pliki w odpowiednie miejsca.

Otwieranie foldera jako ‘root’


folder as root


Inne znaki

Oryginalny plik gb

 

Słowa kluczowe:

 1. Polskie znaki na klawiaturze UK lub angielskiej – Linux
 2. Polskie ogonki na brytyjskiej klawiaturze / GB
 3. Jak używać polskich liter w Anglii na Linuxie
 4. Polskie znaki klawiatura: UK English / PL
 5. Polska klawiatura w Anglii [UK]
 6. Polish fonts , UK’s keyboard layout on Ubuntu?
 7. Polskie litery na angielskim systemie [Linux]

^

^

^

^

Advertisements

Linux Mint: Moving /home onto separate partition

Tested and worked on Mint 8.1 Serena.

Source: https://help.ubuntu.com/community/Partitioning/Home/Moving

If I want independent /home partition.

1. Run LiveCD/LiveUSB to partition disk as pleased [backup data if don’t want any risk in loosing it]

 • to partition use GParted – if not present – install from repository [Software Manager]
 • if password is set – needs to be entered whenever needed
 • format partition as ext4

2. Create mount point [copy-paste text in dark black field into TERMINAL and hit enter]

 • red text means this needs to be taken from my Linux as it is different to everyone or could  change after next installation
  sudo mkdir /mnt/home

3. Find out the UUID= for your data partition

sudo blkid

200017

4. Open your fstab file and make an entry to auto-mount the data partition on boot

gksu gedit /etc/fstab

if nothing is happening install from repository gedit                 

5. Add these two lines to the end of fstab file

 • Ext4 formatted partition
# Mount HOME partition under /mnt/home

UUID=ceee2524-7df2-4d21-a1f7-9e7e55c722cc  /mnt/home ext4 defaults  0  2

6. Run in terminal

sudo mount -a

for now newly created /home partition will be mounted under /mnt/home

7. Below command will copy everything from original /home folder to newly created /mnt/home

sudo rsync -aXS --exclude='/*/.gvfs' /home/. /mnt/home/.

8. Change fstab file

gksu gedit /etc/fstab

replace /mnt/home  with /home

# Mount HOME partition under /home

UUID=ceee2524-7df2-4d21-a1f7-9e7e55c722cc  /home ext4 defaults  0  2

6. Run in terminal

sudo mount -a

now newly created /home partition will be mounted under /home

7. Run application Disks

2017

after highlighting home partition it will show /home if everything was done correctly

to make sure all is OK, system can be rebooted

*mnt – this location is universal and will always work, although different one can be used, and other guides can use instead of mnt other locations like: home / media

Linux Mint: creating and using data partition in already installed system

Worked on Mint 8.1 Serena

If I want separate data partition.

 1. Run LiveCD/LiveUSB to partition disk as pleased [backup data if don’t want any risk in loosing it]
 • to partition use GParted – if not present – install from repository [Software Manager]
 • if password is set – needs to entered whenever needed]
 • format partition as ext4

2. Create mount point [copy-paste text in dark black field into TERMINAL and hit enter]

 • red text means this needs to be taken from my Linux as it is different to everyone or could  change after next installation
  sudo mkdir /mnt/data

3. Mount the partition [start application to find out which one it is: Preferences >> Disks]

screenshot-from-2017
sudo mount /dev/sda4 /mnt/data

4. Take ownership of the mount point

sudo chown -R yourusername: /mnt/data

5. Find out the UUID= for your data partition

sudo blkid

screenshot-from-2017

6. Open your fstab file and make an entry to auto-mount the data partition on boot

gksu gedit /etc/fstab
 • if nothing is happening install from repository gedit                                                                 

7. Add these two lines to the end of fstab file

 • if it is an Ext4 formatted partition
# Mount DATA partition under /mnt/data

UUID=ceee2524-7df2-4d21-a1f7-9e7e55c722cc  /mnt/data ext4 defaults  0  2
 • if it is NTFS formatted partition
# Mount DATA partition under /mnt/data

UUID=747D4C9C1EFAD1F2     /mnt/data     ntfs-3g     defaults,windows_names,locale=en_US.utf8     0     0

8. Save the changes to fstab and close the text editor.

9. Run in terminal

sudo mount -a

10. Run application Disks  again

screenshot-from-2017

after highlighting data partition it will show /mnt/data if everything was done correctly

to make sure all is OK, system can be rebooted

*mnt – this location is universal and will always work, although different one can be used, and other guides can use instead of mnt other locations like: home / media

source: https://community.linuxmint.com/tutorial/view/1609